ภารกิจด้านอำนวยการ

by cgduke1 @7-7-65 11.21 ( IP : 1...18 )
photo  , 960x512 pixel , 202,708 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล