ภาพบรรกาศการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ) ครั้งที่ 3/2565 (สัญจร)

by cgduke1 @25-4-65 08.31 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 89,918 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,066 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,152 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,015 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,171 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,412 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 53,437 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,763 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,197 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,761 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,023 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,653 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,226 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,709 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,851 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,980 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,757 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,922 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,286 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,485 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,424 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,389 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,076 bytes.

 

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ