ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมจริยธรรมในวิกฤติโรคโควิด-19 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

by cgduke1 @20-4-65 08.49 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 66,909 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,523 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,082 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,635 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,832 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,926 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,874 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,666 bytes.

 

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ