ประมวลภาพพิธีเปิดอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่น 7

by cgduke1 @20-4-65 08.46 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 1000x667 pixel , 135,022 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,011 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 134,614 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,362 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,650 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 134,395 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,943 bytes.

 

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ