ภาพบรรยากาศ พิธีปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่น 4

by cgduke1 @31-5-62 16.03 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 700x467 pixel , 141,248 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 105,185 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 115,087 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 168,652 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 133,841 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 126,735 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 96,806 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 126,863 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 123,651 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 139,286 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 91,073 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 83,518 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 124,161 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 129,773 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 121,896 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 96,222 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 127,120 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 134,499 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 137,091 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 141,248 bytes.
 • photo , 700x467 pixel , 135,090 bytes.

 

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ