กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อน

โดย Wisut on 11-6-48 15.32

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯ นำโดยคุณมณฑาทิพย์ บุญมณี และทีมงานจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อน ระหว่างวันที่1 - 3 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ พิธีเปิดงานได้รับเกีรยติจากท่านท่านสมพร ใช้บางยางผู้ว่าราชการจังหวัสงขลาโดยมีพยาบาลจากจังหวัดหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม ทั้งจากส่วนกลางและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง (คุณสยาม มุสิกไชย)

โดย Wisut on 30-8-48 13.40

การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ปัจจุบันพบว่าบุหรี่ได้แพร่เข้าไปถึงกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับประชาชนของชาติดังนั้นการที่จะดำเนินกิจกรรมใดที่จะช่วยเหลือดูแลเขาเหล่านั้นเพื่อลดอันตรายที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่จึงควรเริ่มต้นที่เยาวชน ก่อนอื่นคงต้องมาศึกษาถึงธรรมชาติของเด็กกับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทา

กลุ่มภารกิจวิชาการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

โดย Wisut on 25-5-48 10.10

กลุ่มภารกิจวิชาการนำโดยคุณเนตรภิส จันทวัฒนะ นักจิตวิทยาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลาและทีมสหวิชาชีพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการฟื้นฟูความรู้การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแก่นักจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548 (ดูรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่เอกสารประกอบ)

การรบรมบริหารจิต กายทิพย์ โยคะ แก่ผู้ป่วยยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดย Wisut on 23-3-48 15.37

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน โดยคุณมณฑาทิพย์ บุญมณี หัวหน้ากลุ่มได้จัดอบรมการโครงการบริหารจิตแก่ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2548 โดยผู้เชี่ยวชาญ นำโดยคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค และทีมงานจากสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพมาสอนทักษะและให้ความรู้ตลอดระยะการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

กลุ่มภารกิจบริการพยาบาลจัดอบรมการวิจัยเบื้องต้น แก่พยาบาล

โดย Wisut on 17-3-48 15.20

กลุ่มภารกิจบริการพยาบาล โดยคุณบุบผา บุญญามณี รักษาการรองฯ ผู้อำนวนการ จัดอบรมการวิจัยเบื้องต้น แก่พยาบาลในหน่วยงานและพยาบาลจาก สตูล ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา ท่านรองผู้อำนวยการ นพ.ธนูรัตน์ พุทธชาติ ให้เกียรติเปิดงาน โดยทีมวิทยากรจากสมาคมสภาวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ตลอดการอบรม 5 วัน

การสำรวจอัตราการเสพซ้ำและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดทดแทนยาบ้าของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาในประเทศไทย

โดย Wisut on 28-4-48 13.59

กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่องสำรวจอัตราการเสพซ้ำและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดทดแทนยาบ้าของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาในประเทศไทยห้องประชุม โรงแรมพาวีเลี่ยน วันที่ 27 เมษายน 2548วันที่ 27 เมษายน 2548เวลา08.30 น. ย 9.00 น.ลงทะเบียน09.00 น. ย 10.00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโดย นายแพทย์กวีชีวะเ

ประวัติยาเสพติด ความหมาย ความรู้ยาเสพติด ตอน 1

โดย Wisut on 29-8-48 14.28

ยาหรือสารที่ถูกนำมาใช้อย่างผิด ๆ หรือเสพติดมีใช้กันมานาน ตั้งแต่มนุษย์เริ่มค้นพบพืชซึ่งเมื่อเสพเข้าไปแล้วทำให้ ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป ในสมัยโบราณยาหรือสารเหล่านี้มักจะใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น ผู้ทำพิธีทางศาสนา ของชาวอินเดียแดงในอเมริกากลาง ใช้ต้นไม้จำพวกกระบองเพชรซึ่งมีสารหลอนประสาท ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพต่าง ๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษายาเสพติด เชิงลึก

โดย Wisut on 24-1-48 22.13

ระหว่างวันที่ 19-21มกราคม 2548 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษายาเสพติดเชิงลึก แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่ โดยมีท่านสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการสงขลามาเป็นประธานเปิดงาน และท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯนายแพทย์กวี ชีวะเสรีชลมาร่วมพิธีเปิดและบรรยายเรื่องโรคสมองติดยาให้แก่ผู้เข้าอบรม

ศูนย์สงขลาได้จัดอบรม Modern Nurse

โดย Wisut on 20-1-48 10.58

ประมวลภาพอบรม

945 items|« First « Prev 91 92 (93/95) 94 95 Next » Last »|

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk