เปิดรับลงทะเบียน โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติด สำหรับแพทย์

by cgduke1 @5-5-65 11.28 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 960x294 pixel , 283,643 bytes.

ท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิก ลิงค์ลงทะเบียน

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ