ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมเอกสารและบันทึก

by sdtc-center @29-6-64 13.39 ( IP : 113...214 ) | Tags : พัฒนาคุณภาพ HA

 

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. คู่มือHA - ดาวน์โหลด
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ