บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

การบำบัดและฟื้นฟูสมรรรถภาพผู้ป่วยหญิง » ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยรูปแบบชุมชนบำบัด
แป้งร่ำ
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยหญิง จึงได้เปิดบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงในรูปแบบผู้ป่วยใน ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากดำเนินการไปได้ระยะเวลาหนึ่ง พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ติด การบำบัดรักษาเพียงถอนพิษยามีภาวะเสี่ยงต่อการเสพซ้ำ เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีมผู้บำบัดจึงนำรูปแบบชุมชนบำบัดมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยหญิง โดยเริ่มจากการพูดคุยถึงโครงสร้าง อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดนำสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันมมีต่อ »
การจัดการกับอาการอยากยา » การจัดการกับอาการอยากยา
แป้งร่ำ
ในปัจจุบันเรายังพบเห็นผู้ติดยาที่ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด ปัญหาการเสพติดซ้ำ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ติดยาเสพติดที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ไม่พร้อมที่จะเลิก เกิดอาการถอนพิษยา อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหายาเสพติด ว่างงาน มีปัญหาครอบครัว คิดถึงรสชาติของยาเสพติด และเกิดอาการอยากยาเสพติดอาการอยากยาเสพติด หรืออาการหิวยาเสพติด เป็นอาการที่เกิดกับผู้ติดยาเสพติดหลังหยุดเสพยาเสพติดทุกราย ทั้งในผู้ที่ไม่คิดจะเลิก ผู้ที่มีความตั้งใจจะเลิก และผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการหยุดหรือการเลิกยาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นมีต่อ »
ช่วงเวลาหนึ่งที่ได้อยู่เกาะแต้ว » ชีวิตใหม่
จ่าจิ๊บ_ณ.เกาะแต้ว

สถานที่นี้ทำให้ผมกลับมาเป็นชายชาตฺทหารอีกครั้งในสังคม ซึ่งในอดีตนั้นถ้าผมไม่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาจากที่นี่ อาจจะทำให้ผมหมดอนาคตไปแล้วก็ได้

มีต่อ »
เรื่องเล่าจากก่อไผ่ » ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา
ทัย
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาสยาม มุสิกะไชยการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เมื่อผู้ป่วยผ่านการบำบัดรักษาแล้วครอบครัวคือบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัว การเรียนรู้และปรับตัวของครอบครัวต่อผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวสามารถรับรู้ได้ถึงความต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วยอันจะทำให้การดูแลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดการเสพซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติดได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจะพบว่าด้านความต้องการ การมีต่อ »
6 items(1/2) 2 Next » Last »|

ความคิดเห็นล่าสุด

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk